Alla har något att berätta

Isol illustration

Genom berättandet skapar varje människa sig en röst. Berättandets kraft rör sig magiskt och livsbejakande mellan ord, bild, ton och röst. Den tysta berättelsen, den muntliga berättelsen, bokens berättelse, andras berättelser. Och den egna berättelsen. Möjligheten till delaktighet - att själv skapa, publicera och framföra. Det är det Litteralund handlar om.

Om Litteralund

Litteralund är Sveriges största festival för barn- och ungdomslitteratur och en del i Lunds kommuns kulturverksamhet. Uppdraget är att på olika sätt skapa förutsättningar för och inspirera barn och unga att läsa, skriva och skapa. Festivalens fokus är det skrivna ordet, men även andra konstuttryck får plats som teater, film och dans.

Barnen och de unga får ta del av programmet dels genom skolan, men också genom en stor mängd offentliga programpunkter.

Vartannat år anordnar vi en konferens som är en betydelsefull arena och mötesplats för litteraturförmedlare, barnboks- och ungdomsboksbranschen.

Festivalveckan erbjuder också etablerade barnboksillustratörer en möjlighet att nätverka och inspireras under fortbildningskursen Work in Progress.

Bakgrund och utveckling

Idén om en bokfestival för barn och unga i Lund, och att anknyta till olika konstformer såsom teater, musik, dans och film, föddes 2005.

Sedan starten har över 200 författare och illustratörer gästat festivalen, cirka 18 000 skolelever i Lunds kommun har varit på författarbesök, deltagit i workshoppar eller på annat sätt tagit del av LitteraLunds skolprogram, och många fler därtill har besökt våra offentliga program.

Kontakta oss >


Faktaansvarig: Kultur- och fritidsförvaltningen, Lunds kommun  
Ändrad: 2017-11-28