Konferens

Nästa konferens blir i april 2019. Välkommen åter!

Vartannat år arrangerar vi en tvådagars konferens med svenska och internationella författare, illustratörer och andra som skapar för barn och unga. Konferensens syfte är att ge inspiration och nya idéer till dig som kanske själv arbetar med barns och ungas läsande och skrivande.

 


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2017-06-22